درباره ی پاندا ها صفحه اول

پاندا چه میخورد؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

غذای-پاندا-چیست-پاندا-ها-چه-می-خورند

در حیات وحش، 99% رژیم غذایی پاندا از برگ تشکیل شده است ، ساقه و شاخه های گیاه بامبو ، گل ها ، گیاهان ویره یا بالارونده (vines) ، علف ها ، ذرت سبز ، عسل و جوندگان کوچک از غذا های پاندا است.
پاندا هایی که در اسارت هستند از بامبو ، نیشکر ، آش برنج (شله) ، هویج ، سیب و سیب زمینی شیرین تغذیه می کنند.

پاندا-ها-چه-می-خورند-غذای-پاندا-پاندا-ی-با-مزه-

منبع: https://www.reference.com/pets-animals/pandas-eat-besides-bamboo-69b414813e45ddcc